UDE AF
DEPRESSION

Linda Christensen, Kolding


“Jeg har lyst til at bede hele verden vågne op! Fortælle at der findes en løsning”

OCD &
TVANGSTANKER

Gunnar Eskild Funder, 67 år


“Jo mere man venter på drømmenes resultater, des nærmere kommer man ingen vegne”

NEGLEBIDNING =
DET VIRKER!

Peter Uhre Sørensen, Børkop


“Siden mit besøg hos dig er jeg ikke “faldet i” en eneste gang”

Hypnose og hypnoterapi · læs om os og vores behandling

Hypnoseterapi Vejle består at et meget stærkt, professionelt og dedikeret team af 5 af Danmarks mest veluddannede og mest erfarne hypnoseterapeuter. Vi har hver vores specialeområder og kernekompetencer. Eksempelvis indenfor hypnose med børn, angstproblematikker, traumebehandling, selvværdsproblematikker, sportshypnose, OCD/tvangstanker, trikotillomani og emetofobi for blot at nævne nogle.

Det betyder også at vi har de mest optimale muligheder for at arbejde med specifikke problematikker. 

Hvad er hypnose?

Hypnose er en tilstand eller en proces, der kan sammenlignes med det at dagdrømme eller at falde i staver. Du oplever også tilstanden lige inden du falder i søvn. Mange oplever det, som om de bare sidder med lukkede øjne og slapper af, og ellers er helt klar over hvad der sker, og hvad der bliver sagt. Vi kalder også den hypnotiske tilstand for en en tilstand af øget modtagelighed, fordi vi er meget mere modtagelige for indlæring og aflæring i hypnosen. Under hypnose er du fuldstændig afslappet, og dit sind er åbent.

I denne tilstand hvor dit sind er meget åbent og modtageligt overfor forandring i en positiv retning, kan mange problemer løses med meget gode resultater.

Da du kommer i direkte kontakt med din underbevidsthed, er behandlingsforløbene ved hypnoterapi som oftest meget korte. Det betyder, at langt de fleste problematikker eller negative mønstre, løses/bearbejdes på mellem 1 og 5 behandlinger. Og forandringerne er varige!

Vi oplever ofte, at klienter får “blod på tanden” når de har oplevet hvor relativt let de eksempelvis er blevet røgfri eller sukkerfri med hypnosen, og derfor efterfølgende ønsker at arbejde videre med andre ting som f.eks. angst, lavt selvværd, overspisning, eksamensangst eller uforløste oplevelser eller relationer fra barndommen.

Når du kommer i hypnose behandling hos os

– vil du opleve, at behandlingen er et samarbejde mellem dig og din hypnoseterapeut. Et samarbejde, hvor vi i fællesskab finder frem til de negative følelser, oplevelser eller adfærdsmønstre du ønsker at få ændret og får dem ud af kroppen og erstattet med nye positive og livsbekræftende følelser og mønstre. Et samarbejde der skal få din bevidsthed til at tage en pause, mens underbevidstheden overtager kontrollen. Bevidstheden er den kritiske del af os. Den del, der er skeptisk og fortæller os hvad vi ikke kan. Derfor er det hensigtsmæssigt at få den om på bagsædet.

Der er mange teorier om underbevidstheden. Man mener, den styrer op til 90% af de ting, vi foretager os. Når en ting er indlært, lagres den i underbevidstheden, som derefter sørger for, at man kan gøre ting – helt uden at tænke over det. Det er særdeles hensigtsmæssigt, når vi taler om at gå, cykle osv., men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det, vi har indlært/lagret eller oplevet skaber problemer for vores daglige liv. Her kan nævnes det at være bange eller angst for forskellige ting, følelsen af lavt selvværd, at have panikangst, eksamensangst etc.

Hypnose og hypnoterapi kaldes, ikke uden grund, for “korttidsterapi”, fordi det som oftest kun er nødvendigt med 1-5 behandlinger,- så er de fleste hjulpet! 

Men hvad er det så, der gør hypnoterapi så effektivt?

I hypnoterapi arbejder jeg med årsager. Der er altid en årsag til at det uhensigsmæssige adfærdsmønster, du kommer for at få hjælp til, er opstået. Det kan være din præstationsangst er opstået pga. en enkelt dårlig oplevelse i børnehaven eller i skolen. Det kan være din angst er opstået pga. et forhold til en partner, der ikke har været godt for dig. Og måske overspiser du i virkeligheden fordi du er bange for intimitet, mangler tryghed eller er ulykkelig. Vi ryger, spiser og drikker ligeledes alle på en følelse. Måske startede du i sin tid med at ryge, for at være en del af noget socialt eller fordi du var usikker og helst ville gemme dig bag en sej smøg. Og måske drikker du, fordi du ønsker at fortrænge nogle oplevelser eller der er følelser du har svært ved at forholde dig til. Det jeg ønsker at fortælle er, at hvis ikke du finder frem til årsagen til din adfærd, så kan du gå til psykolog eller psykriater i nok så mange år, uden det hjælper ret meget. I de fleste tilfælde er 1 – 3/4 gange hypnoterapi nok for, at du er hjulpet/ude af dit problem!

Vi oplever alle gennem livet forskellige traumer. Og vores underbevidsthed husker dem alle.

Der kan være tale om alt muligt forskelligt, overspisning, fobier, angst, ensomhed, ked af det-hed, afvisthed, jalousi osv. osv.

Sagt ganske kort, så fortæller man under hypnosen underbevidstheden, at man ønsker et andet adfærdsmønster.

Læge Bobby Zachariae udtaler om hypnoterapi:

Ifølge dr. med. og cand. psych., professor Bobby Zachariae hjælper hypnose nemlig både hurtigere og mere effektivt på en række psykiske lidelser end andre former for psykoterapi:

– Forskning tyder på, at hypnose bl.a. hjælper på angstlidelser og en række fobier, f.eks. tandlægeskræk, præstationsangst, og højdeskræk. Men faktisk viser det sig, at hypnose også er effektivt mod smerter og astma og kan nedsætte medicinforbruget hos de syge, siger Bobby Zachariae.

Cand. psych. Kisser Paludan, der er praktiserende hypnotisør siger: 

  • “Jeg bruger hypnosen frem for andre terapiformer, fordi det virker så hurtigt og godt, at jeg indimellem har svært ved at tro det. Det er simpelthen nogle gange helt fantastisk”, siger hun.

  • Kisser Paludan behandler bl.a. med stort held patienter med lavt selvværd, folk med jalousi, angst, fobier og stress. Ja, selv depressioner har hun erfaringer med, at hypnosen kan lindre.

  • “Under trancen kan du lægge nye positive billeder ind i underbevidstheden hos patienten, så de erstatter de negative. Hjernen kan nemlig ikke skelne mellem virkelighed og fantasi. Og på den måde kan du ‘snyde’ din hjerne til f.eks. at føle dig tryg og afslappet i et fly, selv om du tidligere har haft flyskræk”, siger Kisser Paludan.

Behandling med hypnose – hvordan foregår det?

Inden vi påbegynder hypnosen/hypnoterapien, taler vi sammen om, hvad du ønsker at få behandlet. Det er samtidig en afklarende samtale, hvor vi spørger tæt ind til de ting jeg vi behov for at vide, for at kunne give dig den mest optimale behandling. Den indledende og afklarende samtale, er meget vigtig for resultatet af hypnosen. Derfor bruger vi op til en time på denne samtale. Lad dig aldrig blive behandlet af de hypnoterapeuter, der ikke tager sig tid til denne samtale.

Hos mange hypnoterapeuter køres der blot efter scripts der er lavet på forhånd, og dermed ikke tilpasset den enkelte.- og det tager naturligvis også langt kortere tid.. Men den afklarende samtale er uhyrlig vigtig, da det som oftest er her, vi finder frem til årsagerne til dit problem og denne del af samtaleterapien er utrolig betydningsfuld, da du allerede her, begynder at fokusere på målet og tænke i den rigtige retning!

Under den indledende og afklarende samtale, vil vi muligvis stille dig spørgsmål, der kommer “meget tæt på”… Her anvender jeg specielle spørgeteknikker der gør, at vi kommer helt ind til sagens kerne og finder ud af, hvilke følelser, der er forbundet med din tilstand. Efter den indledende samtale, ligger du dig godt til rette, får tilbudt tæppe, pude og sutsko. Derefter guider vi dig ind i en behagelig og afslappet trancetilstand, hvor vi arbejder målrettet med problemet.

Du er muligvis ikke selv klar over, hvad der har fremkaldt din tilstand, men i hypnosen er der adgang til dine fortrængte oplevelser og følelser. Det er meget vigtigt at du oplever, at du har fuld tillid til din terapeut.

Når vi har fundet årsagen (kilden), kan hypnoseterapeuten i samarbejde med dig gå ind og bearbejde den og få de negative følelser bearbejdet/ændret og ud af din krop. Du mærker simpelthen ikke de negative følelser/angsten osv. mere!! – Og vi bliver ved til de er væk.

Efter hypnosen runder vi af, og vi sørger for, at du er veltilpas og klar, inden du går herfra.

Du kan læse mere om Hypnosens historie her

Sammenligning med computer

Det er som at sammenligne med en computer. Skriver du et brev på computeren, er det dens styreprogram, der bruges. Når brevet er færdigt, vil du gerne gemme det på din harddisk i en mappe. Du har måske også lagt en masse andre programmer ind på computeren, nogle mere brugbare end andre, og andre mennesker har måske også været inde og lægge noget ind eller været inde og “omrokere” på harddisken. Måske har du endda fået en virus på harddisken, den bliver fuld, langsom og går måske helt i stå… Hvad gør du så??? Tømmer computeren for det værste, og mest ubrugelige, og lægger et nyt program ind, så computeren bliver renset, og fungerer optimalt igen.

Ofte kan klienten ikke bevidst huske, hvad der har fremkaldt tilstanden, men i hypnosetilstanden er der adgang til fortrængte oplevelser.

Hypnoterapi får de negative følelser væk!

Når en situation, der har fremkaldt et traume eller en decideret angst, bringes frem i lyset, viser det sig ofte at være en situation, som klienten ved hjælp af sin fornuft, meget gerne ville have håndteret på en helt anden måde. I hypnosen er der mulighed for, på en måde at “ændre beslutningen”, så den ikke bliver ved med, at have indflydelse på klientens liv. Vi får simpelthen de negative følelser, der er forbundet med situationen, ud af din krop!! På den måde ændres og opløses gamle overbevisninger og negative oplevelser, og klienten føler sig ofte meget rolig, lettet og i kontrol.

I hypnose forbigås den kritiske sans, og der skabes selektiv tænkning.
Dine ressourcer er ubegrænsede. Udnyt dem!Man sammenligner ofte bevidstheden og under-bevidstheden med et isbjerg. Bevidstheden er de 10% af isbjerget, der er over vandet, mens underbevidstheden er de 90%, som er under vandet.

Hypnose og hypnoseterapi er utroligt stærke redskaber, der kan hjælpe med til at afdække årsager til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og sætte andre mere livsbekræftende adfærdsmønstre i stedet.

Hypnose anvendes i dag i større og større grad som behandling af både læger, behandlere, tandlæger etc.

Hypnotisk trancedybde

Trancedybden har stor betydning for, hvor varig forandringen er. Trancedybden afhænger dels af den tillid, der skabes mellem klienten og den der hypnotiserer – og dels af hypnotisørens teknik og dygtighed. Ligeledes har det stor indflydelse, at al frygt omkring, hvad der skal ske, og hvordan hypnose virker, er fjernet før sessionen. Ved den rigtige trancedybde, skabes der varige forandringer, og gamle negative følelser (narrativer) som svigt, jeg duer ikke til noget, vrede, sorg osv. bliver opløst én gang for alle, og personen vil opleve det som en blokering, der er forsvundet.

Hypnoseteknik

Det er forskellige teknikker som bruges, alt efter hvordan en klient er til at slappe af. Er det sidst på dagen, hvor mange indtryk har sat sig i bevidstheden, eller er klienten eksempelvis meget kontrolleret, er det vigtigt at finde den rigtige teknik etc.

Det er af samme årsag, derfor vigtigt, at vælge en hypnotisør/hypnoterapeut med megen erfaring.

Jeg håber dette har givet dig en forståelse at, hvordan hypnose og hypnoterapi kan hjælpe dig også.
Skriv til mig eller ring for en uforpligtende samtale.

Se venligst under kontakt.

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle