HYPNOSE MOD MANGLENDE LIVSMOD OG SELVVÆRD. PIGE 17 ÅR

- mail fra far, Poul Jessen, Egtved

Så er der gået 3 uger siden (navn slettet) var hos dig sidst.
Vi begynder nu virkelig at kunne se ændringer i hendes humør og gå-på-mod.
(navn slettet) giver selv udtryk for at hun har det bedre, samt at når hun oplever det bliver svært, så kan hun komme “op” igen.
Vi tillægger den ændring hos hende, det arbejde hun har været igennem hos dig. Vi sætter stor pris på det.

(navn slettet) siger at tale med dig er virkelig rart, da hun oplever at du er god til at lytte og stille en masse uddybende spørgsmål.

2 af de ting (navn slettet) har gjort her de sidste dage, er at hun har deltaget i fest på gymnasiet incl. for fest uden at hun mistede modet inden. Det havde været en virkelig god aften. Hun havde oplevet at hun igen kunne more sig med andre unge, at hun kunne være sjov og bare hygge sig sammen med dem. Det andet er at hun nu føler sig mere socialt accepteret i klassen. Hun har fået nogle piger hun har det rigtig godt med, hvilket hun er meget glad for. Hun føler nu at det er ok at hun opsøger dem når hun har lyst.

Hun er nu bevidst om at når hun får for travlt, så er det at det går galt. Hun mister overblikket, humøret og alt bliver uoverskueligt.

For at følge op på den positive udvikling vil hun gerne ind til dig igen.

For at vi som forældre kan hjælpe hende bedst muligt, modtager vi gerne gode råd, ud fra det du har arbejdet med.

Med venlig hilsen

Poul Jessen, Egtved (far til 17 årig klient)