AT TURDE SIGE NOGET I KLASSEN / RÆKKE HÅNDEN OP OSV

- Sahra (15 år) og Bettina Burgdorff Christiansen Wind, Grindsted

Hej Louise.
(Nedenstående er en mail fra Sahra´s mor)

Min datter har efter at have været hos dig givet udtryk for, at hun synes, at hun føler sig mere selvsikker og nu mere og mere tør markere sig mundligt i skolen.

Hun har ikke haft problemmer som sådan med det faglige, men når det ikke handlede om det skriflige så haltede det. Hun har ikke i nogle år haft mod/lyst til at sige noget i klassen eller på skolen. Hun har været bange for at blive grinet af, hvis hun svarede eller sagde noget forkert.
Men nu tør hun mere og mere åbne op og hun tænker “PYT”, hvis hun skulle give et forkert svar m.m. Fra at være usynligt mundligt er hun ved at åbne mere og mere op og vise hvad hun indeholder og kan – og ikke kun skriftligt via tests og div. afleveringer. Hun er på vej fremad og processen vil naturligvis fortsætte, men hun er godt på vej og er ved at “blomstre”.
Hun har været meget glad og tryg ved at tage afsted ( efter 1. besøg ) og hun har været helt “høj” og i super godt humør efter at have været afsted.

(Nedenstående er en mail fra Sahra selv)
Sahra:

Jeg har desværre igennem de sidste ca. 4 år haft problemmer med at turde sige noget henne i skolen – efter en ubehagelig oplevelse i skolen ved en engelsklærer, som gjorde alle opmærksomme på de forskellige fejl vi lavede i engelsk og gjorde grin med os. Jeg har af denne grund i sin tid valgt at det nok var bedre – at ikke sige noget end at blive gjort ked af. Jeg har siden denne episode ikke været glad for engelsk og føler mig meget dårligt i dette fag. Han ødelagde det nok for mig der….
Efter at have været hos Louise har jeg fået modet til at turde springe frem og række hånden op og svare – også selv om jeg ikke er 200 % sikker på at jeg svarer rigtigt. Jeg tænker mere at det jo ikke gør noget hvis jeg svarer forkert, for det gør de andre jo også. Jeg springer ud i tingene og er mere mig selv i stedet for at sidde og gemme mig, som hidtil.

Med venlig hilsen
Sahra og Bettina Burgdorff Christiansen Wind, Grindsted