Hypnose og hypnoterapi til behandling af depression

Depression er en tilstand karakteriseret ved følelser af sorg, ensomhed, fortvivlelse, Følelsen af, at være i en “lang mørk tunnel uden at kunne se lyset”, lavt selvværd, og selvbebrejdelse med tegn som omfatter tilbagetrækning fra socialt samvær, samt symptomer såsom tab af appetit og søvnløshed.

Det betyder at noget er undertrykt.

I hypnoterapien finder vi ud af, hvilke følelser, oplevelser, overbevisninger etc., der ligger til grund for din/e depression/er. Altså årsagen. Det kan ligge mange steder, ofte handler det eksempelvis om din opdragelse eller har noget at gøre med de mennesker du er omgivet af, eller der har påvirket dit liv. Når man er depressiv tænker man langt mere destruktivt og sort end når man er rask. Disse tanker kan sagtens være indlært fra din tidlige barndom eller ungdom, og derfor oplever du måske tilbagevendende depressioner. På en måde kan man sige, at du i forvejen er hypnotiseret.

Måske har dine forældre indirekte fortalt dig, at livet er farligt og har været overdrevent beskyttende over for dig. Derved har du måske mistet tillid til dig selv som mester af eget liv. Eller omvendt, at du har oplevet et familiemønster, præget af utryghed, manglende omsorg etc. Det giver sig måske nu til udtryk ved, at du føler dig utryg, angst, er bange for at miste kontrol, mangler selvtillid og tro på dig selv osv. osv. Det kan også være, at du er blevet mobbet i skolen, og derfor har fået et negativt syn på dig selv hvor du ikke føler at du er noget værd eller er god nok. Dvs. at du har et tillært tankemønster som er uhensigtsmæssigt for dig,- og her kan jeg hjælpe dig! Du skal med andre ord “afhypnotiseres”, og have erstattet din destruktive måde at tænke på, med en positiv, udviklende og stærk måde at tænke og anskue livet på.

Hypnoterapi hjælper dig med din depression

4-5 behandlinger og de fleste er enten hjulpet eller ude af det, og kan ofte nedtrappe medicinen i samarbejde med deres læge. For godt til at være sandt? Vi har nu flere gange oplevet, at få henvendelser fra klienter, der har fået Hypnoseterapi Vejle direkte anbefalet af deres egen læge.

Læs i øvrigt hvad forskningen viser om behandling af depression med hypnose og hypnoseterapi. Det er langt mere effektivt end noget andet.

Med hypnose hos en dygtig hypnoseterapeut, er det muligt at komme ind i en tilstand, hvor vi kan klarlægge og arbejde med de underliggende årsager til det, der har udløst din depressive tilstand, din ensomhed, fortvivlelse og lave selvværd. Der er en årsag til det du oplever. Der er oplevelser, situationer, relationer og ting som er sket, der kan henføres direkte til disse følelser. Hypnose er et hurtigt og effektivt redskab til at arbejde med de underliggende følelser ved tristhed, modløshed og depression.

Der er neurokemiske ændringer for en person som har depression. Det som altid er spørgsmålet er, hvad kom først. Er det kemien, som giver følelserne og derved depressionen? Eller var det følelserne, som udløste kemien i kroppen og derved giver depressionen?

Som hypnotisør arbejder jeg ud fra den sidste af de to antagelser. Der er altid negative og undertrykte følelser som kan afdækkes, arbejdes med og derved lindre symptomerne og give et større velbefindende så du får glæden tilbage i dit liv.

Forskning i hypnose mod depression

Her er nogle nyere og større kliniske studier, der har undersøgt effekten af hypnose som en behandlingsmetode for depression:

  1. En meta-analyse fra 2017 undersøgte effekten af hypnose på symptomer på depression. Analysen inkluderede 14 randomiserede kontrollerede studier og viste en signifikant reduktion i depressive symptomer i hypnosegruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Studiet kan læses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28299979

  2. En undersøgelse fra 2018 inkluderede 55 patienter med depression, der blev randomiseret til enten hypnosebehandling eller standardbehandling. Resultaterne viste en signifikant reduktion i depressive symptomer i hypnosegruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Studiet kan læses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29757173

  3. En undersøgelse fra 2019 inkluderede 40 patienter med depression, der blev randomiseret til enten hypnosebehandling eller standardbehandling. Resultaterne viste en signifikant reduktion i depressive symptomer i hypnosegruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Studiet kan læses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31328418

 

Hvad siger klienterne om hypnose mod depression?

Klik her for at læse tidligere klienters tilbagemeldinger om, hvordan de er blevet hjulpet af med bl.a. depression med hypnose behandling hos os.

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle