Følger af mobning – bearbejdes skånsomt med hypnoterapi

Der er intet galt med dig – det var der aldrig!

Mobning kan have store konsekvenser for alle parter. Det gælder både mobberne, tilskuerne og ikke mindst mobbeofrene. I børne/ungeårerne udvikles vi på alle livets områder. Ikke mindst vores sociale kompetencer og evne til samspil med andre. Vi udvikler os i samspil med andre, vi spejler os i relationerne omkring os og her skabes også i høj grad vores selvsyn.

Vi oplever alle gennem livet ubehagelige situationer og følelser. Men uhensigtsmæssigt bliver det, når disse ubehagelige oplevelser sætter sig i vores krop, og er med til, at vi danner os en fejlagtig overbevisning omkring os selv. Mennesker der har været udsat for mobning eller anden form for udelukkelse fra fællesskabet, danner sig typisk den overbevisning at “jeg er ikke god nok” etc.. Forestil dig, hvordan det ville være hvis du kunne ændre den fejlagtige overbevisning?

Mobbeofret:

Som mennesker er vi fra naturens side flokdyr. Derfor kan en udelukkelse af gruppen, få store konsekvenser for vores trivsel, selvsyn/selvværd og fremtid.

Nogle af de udfordringer jeg oftest oplever klienter kommer med som følge af mobning, er lavt selvværd og angst. Når jeg nævner angst, er det primært socialangst der fylder. Mobbeofret har naturligvis fået en oplevelse af, at verden er et utrygt og usikkert sted at være. Har oplevet verden som et usikkert sted hvor dagen ikke har kunnet forudses ej heller gennemskues – og de sociale spilleregler har været umulige at afkode.

Mobberne:

Dem, der mobber har det heller ikke godt. Og også det at have gjort et andet menneske fortræd, kan have konsekvenser for mobberne senere i livet. Vi arbejder med skyldfølelsen. Husk, at mobberne også er styret af følelser. Her spiller følelserne angst og vrede især ind, da det som oftest er de følelser, der får os til at gøre andre fortræd ved at holde dem ude af fællesskabet eller få afreageret på andre mennesker

Tilskuerne:

Mobning kan have konsekvenser for alle der oplever den. Også tilskuerne eller det tavse flertal, der stiltiende så til uden at gribe ind. Behovet for at blive accepteret og være en del af gruppen kan få tilskuerne til, at undertrykke lysten og følelsen af retfærdighed i at gribe ind.

Hypnose og hypnoterapi

Kan være en hjælp til at barnet/den unge samt voksne genfinder sit værd og tro på sig selv, fra et sikkert sted.

 

Læs klienters tilbagemeldinger om Hypnose hos Hypnoseterapi Vejle

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle