Behandling af OCD/tvangstanker med hypnoterapi

OCD er det engelske ord for Obsessive Compulsive Disorder. OCD er en psykiatrisk lidelse hvor personen oplever tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

OCD findes i flere sværhedsgrader, lige fra den helt milde hvor personen kun engang imellem oplever at have tvangstanker til den svært invaliderende tilstand, hvor en stor del af personens liv styres af tvangstanker og handlinger.

Tvangstanker (obsessioner) kan være ideer, tanker eller pludselige indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen. Ofte handler tvangstankerne og tvangshandlingerne om frygt for, at komme til at skade sig selv eller andre, at blive smittet eller blive syg og dø. Tvangstankerne kan også omhandle overdrevent behov for symmetri. Læs evt. Gunnar Eskil Funders tilbagemelding til mig.

Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer kan bestå i handlinger, der skal udføres efter bestemte mønstre eller ritualer, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. Ofte kan tvangshandlinger bestå i at rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Læs evt. Cendie Sølvsten Willumsens tilbagemelding til mig hvordan Hypnoseterapi kurerede hendes OCD på blot to behandlinger)

OCD kan også opstå og blive udført for at undgå at mærke sig selv, at aflede fra smerte eller svære følelser. Læs evt. Michelle Mogensens tilbagemelding til mig

Hypnose og hypnoterapi mod OCD / tvangstanker

Jeg har efterhånden en del erfaring i at arbejde hypnoterapeutisk med klienter med OCD. Min erfaring er, at OCD som oftest er opstået på et tidspunkt i klientens liv, hvor vedkommende har haft følelsen af tab af kontrol. Det kan være under voldsom sygdom som barn, oplevelsen af forældres skilsmisse, mobning, efter at have været involveret i en trafikulykke, følelsen af ikke at have kontrol over sit eget liv som barn/ung (grænser overskredet) etc…
Klienten forsøger at tage kontrollen tilbage ved at udføre OCD handlinger. Klienten kan på denne måde blive bekræftet i, at “når jeg udfører denne handling sker der ikke noget”, og til sidst er det OCD’ en der har kontrollen over klienten….

Min erfaring er, at antal behandlinger med hypnoterapi varierer fra 2-5 behandlinger. For eksempelvis Cendie, Gunnar og Michelle var to behandlinger nok. Læs deres tilbagemeldinger her

Jeg vil meget gerne tale med dig og på den måde bedst muligt vejlede dig i, om jeg mener at vi kan hjælpe dig samt hvad du skal forvente af antal behandlinger. 

Ring til os på 28137505 

Hypnoterapi mod OCD /tvangstanker
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter jeg dig.
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside