Hypnose og hypnoterapi for bedre selvværd

Det at føle selvværd er en følelse, som jeg ofte hører klienter formulere, at de har brug for eller trænger til.

Selvværd kan defineres som følelsen og oplevelsen af, at have værdi og føle sig god nok, som lige præcis den man er. Det at føle sig rigtig, tilstrækkelig og have en accept af at man er, som man er.

Det vil sige, at der rent kognitivt er en sammenhæng imellem en kropslig tilstand af indre tilfredshed og velvære (den gode mavefornemmelse), samt en følelsesmæssig tilstand af indre ro, sikkerhed, selv-glæde og tillid, samt at man i bund og grund taler støttende og anerkendende til sig selv.

Som mennesker er vi jo i vekselsvirkende systemer hvor vi påvirkes af andre, hvorfor selvværdet også er dynamisk. Det, at føle selvværd kan derfor godt gå op og ned. Nogle gange kan det føles helt i top og andre gange kan en negativ oplevelse måske gå ind og røre ved vores selvværdsfølelse.

Selvværd

Mange har oplevelsen af, at de i nogle livsperioder og situationer er i kontakt med deres eget selvværd og ønsker derfor at kunne generere og mærke den samme tilstand i endnu flere livsområder og situationer. Og det er absolut en mulighed at øge sit selvværd og netop hyppigere og hyppigere at bemærke, at man er den rette på det rette sted og det rette tidspunkt.

Via specielle spørgeteknikker finder jeg ind til kernen ift. hvad årsagen er til, at du mangler selvværd.

Hvorfor lavt selvværd og lav selvtillid?

Du oplever måske følelsen af, ikke at kunne,- ikke at turde. Måske tænker du, at de andre sikkert vil kunne gøre det bedre og det afholder dig fra at prøve. Måske har du endda prøvet, men det gik ikke – så du har ikke mod til at prøve igen.. Du sammenligner måske ofte dig selv med andre, føler dig usikker og ærgrer dig over, at du altid skal tænke længe over tingene eller hvad du skal sige..

  • Selvværd: Selvværd er din selvfølelse. Oplevelsen af at være elsket, som den du er, bidrager til dannelsen af positiv selvværdi. At være præcis som du er – er godt nok.
  • Selvtillid: Selvtillid handler derimod om det du “kan”.

Man kan godt opleve, at have dårlig selvtillid, uden at det har indflydelse på ens selvfølelse og selvværd. Selvom du præsterer dårligt eller utilfredsstillende i en situation eller sammenhæng, kan du, hvis du har en god selvfølelse og et højt selvværd, sagtens sige: “ærgerligt – men jeg prøver bare igen og gør det bedre næste gang”.

– Hvis du derimod har et lavt selvværd, kan det slå dig helt ud, du vil vende den dårlige præstation eller oplevelse indad, og måske droppe at gøre det, som du i virkeligheden havde lyst til..

Og ligeledes: Din præstation kan sagtens være super god, MEN du føler alligevel ikke at du er god nok.

Forskning i hypnose mod lav selvtillid

Her er en liste over nyere og større kliniske studier, der viser effekten af hypnose på bedre selvværd, sammen med linkhenvisninger til de respektive artikler:

  1. En randomiseret kontrolleret undersøgelse offentliggjort i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis i 2020 inkluderede 64 personer med lavt selvværd. De blev opdelt i to grupper, en hypnosegruppe og en kontrolgruppe. Hypnosegruppen modtog tre sessioner med hypnoterapi, der fokuserede på at forbedre selvværdet. Resultaterne viste, at hypnosegruppen oplevede signifikant forbedring af deres selvværd sammenlignet med kontrolgruppen. Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314726/

  2. En randomiseret kontrolleret undersøgelse offentliggjort i American Journal of Clinical Hypnosis i 2019 inkluderede 79 kvinder med brystkræft, der havde gennemgået kirurgi. Kvinderne blev tilfældigt tildelt en af tre grupper: en hypnosegruppe, en støttegruppe eller en kontrolgruppe. Hypnosegruppen modtog hypnoterapi med fokus på at forbedre selvværd og reducere angst og depression. Resultaterne viste, at hypnosegruppen oplevede signifikant forbedring af deres selvværd sammenlignet med de andre grupper. Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31050580/

  3. En meta-analyse offentliggjort i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis i 2016 inkluderede 23 undersøgelser, der evaluerede effekten af hypnose på selvværd. Resultaterne viste, at hypnose var en effektiv behandling til at forbedre selvværd, og at virkningerne var vedvarende over tid. Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27439360/

Hvad gør vi?

Under hypnose behandlingen arbejder vi både med selvværd og selvtillid.

Under den forudgående og afklarende samtale samt under hypnose behandlingen, arbejder vi med at finde frem til, hvor problemet ligger, årsagen – og får derefter de negative følelser og oplevelser, der er forbundet med tilstanden neutraliseret. Måske vil du gerne være bedre til at præstere (selvtillid), men problemet ligger i virkeligheden i følelsen af dig selv (selvværdet).

Hypnosen – hypnoterapien er effektiv
– fordi vi arbejder på forskellige planer samtidig, og i hypnosen ændrer vi dine tidligere negative følelser og opfattelser af dig selv. Du får en “ny” historie. Vi giver dig indsigt i dig selv og værktøjer, så du er endnu stærkere i de ubehagelige situationer. Vi ændrer den egentlige grundopfattelse og kodning, som har effekt på alle de andre områder af dit selvværd og selvtillid.

Hvilken værdi får du?

Du får det bedre med dig selv, på en positiv og effektiv måde. Du er styrket og har gnist i øjnene. Du tror på dig selv, og det du gør. Du er stærkere på enhver måde. Du føler dig mere sikker og tryg, end du har gjort i lang tid. Du har stor tillid til det du gør og burde gøre.

I hypnose kan man øge et selvværd, ved at åbne op for de koder, der er til stede i andre sammenhænge, således at evnen til at føle selvværd netop vil være til stede i endnu flere sammenhænge.

Klik her, for at læse tidligere klienters tilbagemeldinger om, hvordan de er blevet hjulpet til bedre selvværd med vores effektive hypnosebehandlinger.

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle