At arbejde med skyld-følelse med hypnoterapi

Hvad er skyldfølelse?

Skyld er en følelse, der handler om at vi føler ansvar overfor noget, der er gået ud over andre. Vi føler, at vi har svigtet eller såret et andet menneske.

Når vi føler skyld, tager vi ansvar overfor det, som vores handlinger måtte have medført af skade, og vi forsøger måske at gøre det godt igen ved at undskylde, trøste, hjælpe, reparere m.m.

Skyld kan være en svær følelse at rumme, og det kan også betyde, at vi ikke vil have noget med den at gøre: ”Det er ikke mit ansvar, det har ikke noget med mig at gøre. Det kan jeg ikke tage mig af”. 

Omvendt kan vi også komme til tage for meget skyld på os, og føle skyld over ting, som slet ikke er vores ansvar og som vi ikke har haft indflydelse på.

Men selv om skyld er en svær følelse, er den dog alligevel en meget vigtig menneskelig følelse. Det er en såkaldt moralsk følelse, der kan få os til at opføre os som social ansvarsbevidste væsener. Den får os til at kigge indad, tage ansvar og rette op på de skader, der er sket.

Endvidere har skyld en socialt genoprettende funktion. Hvis man udviser skyld i forbindelse med, at man har skadet eller såret andre, mindskes vreden både hos den, det er gået ud over og hos omgivelserne, og der vækkes typisk reaktioner som forsoning og tilgivelse. 

 

Hvad er skam?

Vi kan føle skam, når vi oplever, at vi ikke lever op til vores omverdenens eller egne værdier, normer og forventninger. Skam kan beskrives som en ubehagelig ”forkerthedsfølelse”. En følelse af at være en, som man ikke ønsker at være, og en angst for at man er en, som andre synes er forkert.

Indlejret i skam er et behov for at forsvinde og en handletendens til at skjule sig og blive usynlig. Man tier, kigger væk, stivner, skjuler sig, trækker sig og isolerer sig. Man kan få trang at gemme sig i et musehul.

Skam kan også få os til at opføre os aggressivt, særligt hvis vi ikke har mulighed for at trække os og beskytte os, men føler os udstillede eller angrebet.

Skam opstår ikke kun, når man selv gør noget, som man oplever som forkert. Man kan også blive skamfuld over ting, som er blevet gjort mod én og som man har oplevet som ydmygende og nedværdigende. Overgreb, mobning, eksklusion fra et fællesskab, eller at blive forladt af sin partner, eller på en anden måde fravalgt, – fx opsagt fra sit arbejde, kan afstedkomme skamfølelse.

Det gælder for skam lige som for skyld, at vi let kan komme til føle skam over noget, som vi egentlig ikke har ansvar for. Eller omvendt, at vi ikke vil have noget med følelsen at gøre, selvom det måske kunne være velbegrundet at skamme sig/angre, lidt.

Skam er, som alle andre følelser, en vigtig følelse. Skam har lige som skyld en stor betydning for social regulering mellem mennesker. Normer om alt, lige fra normer om seksualitet, vores adfærd i en kø, kommunikation, – diverse normer for samspil mellem mennesker, i familien, på arbejdspladsen og andre steder, reguleres bl.a. af skam. Skammens funktion er at få os til at standse op, og forhindre os i at komme på afveje til egen, vores medmenneskers og fællesskabets bedste. Skam kan få os til at opføre os som sociale og ansvarsbevidste individer, og er ligesom skyld en moralsk følelse. Det er derfor afgørende, at vi har ”skam i livet”.

Endvidere har skam også en formildende og socialt genoprettende funktion. Hvis man udviser skam i forbindelse med en asocial adfærd, formildes omgivelser, og der vækkes vigtige sociale reaktioner som forsoning og tilgivelse.

Hvis man er i stand til, at gøre det urimelige man har gjort mod en anden, godt igen – så vil følelsen af skyld forsvinde. 

Men det er ikke altid man har mulighed for dette. 
Måske er personen død eller ikke længere en del af ens liv. Og så kan det være svært at gøre ting godt igen..

Hypnoseterapi bearbejder dybdegående skyld og skam

I hypnoterapi arbejder vi målrettet med følelserne skyld og skam.
Som udgangspunkt ønsker vi mennesker ikke, at gøre andre fortræd. Har vi alligevel gjort det, kan det skyldes mange ting – bl.a. at vi kan have været styret af andre følelser som f.eks. angst eller ked af det hed.  

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle