Hypnose hjælper dig af med din tandlægeskræk

Det er vurderet at ca. 500.000 mennesker lider af tandlægeskræk. Ofte stammer denne skræk fra de tidlige år hos skoletandlægen, men kan også stamme fra en negativ oplevelse hos tandlægen senere i livet.

Detter fordi det er en ukendt situation der for mange er forbundet med smerte.

Hvorfor forsvinder det ikke bare når vi bliver ældre

For mange mennesker forsvinder det også med alderen. Men for nogle er oplevelsen lagret så dybt i det underbevidste sind at blot tanken om tandlægebesøg aktiverer flere processer i det underbevidste sind. Og da det underbevidste sind styrer centralnervesystemet kan man alene ved tankens kraft mærke en stærk uro og angst. Underbevidstheden tænker dog ikke logisk. Det er derfor, at man som voksen ikke umiddelbart kan “afhypnotisere” sig selv, ved at tænke anderledes, positivt eller logisk om situationen.

Tandlægeskræk og hypnose – hvad gør vi?

Under hypnose behandlingen “afhypnotiseres” du for den skræk og tidligere indlæring der har gjort dig angst for et helt normalt tandlægebesøg. Derefter vil din underbevidsthed ikke længere skabe problemer under tandlægebehandlingen. Det sker bl.a. ved, at jeg klarlægger angstens opståen, og under tæt samarbejde med dig, lokaliseres de følelser angsten udløser i kroppen. Dernæst går jeg i samarbejde med dig, ind og får disse følelser ud af kroppen, og erstatter dem med positive tanker via suggestioner. Efter dette, vil du ikke længere mærke den stærke angstfølelse.

OBS: Du får også en selvhypnose CD med hjem, som du efterfølgende kan bruge efter hypnose behandlingen og evt. op til et tandlægebesøg.

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle