Hypnose for vægttab

Forfatter: Louise Bohnstedt Weihrauch, Bach. pæd., psykoterapeut, kognitiv terapeut og hypnoterapeut

Dette er en informativ artikel om hvorfor hypnoseterapi er så effektivt til behandling af bla. vægttab. Samtidig fortæller jeg om de evidensbaserede metoder vi, hos Hypnoseterapi Vejle anvender, og som har vist sig at skabe store og varige forandringer hos vores klienter.

At have en uddannelsesmæssig baggrund som både kognitiv terapeut, gestaltterapeut, coach og hypnoterapeut, har givet mig en stor faglig ballast og et virkelig godt grundlag at udvikle vores teknikker ud fra. Med over 4.000 terapi-sessioner på bagen har jeg nu også en empirisk viden, der understøtter vores metoder og dermed resultater.

Hypnose og vægttab · hvorfor virker hypnose når man gerne vil tabe sig?

Mange spørger mig hvorfor hypnose kan hjælpe mennesker til at tabe sig. De fleste har en vis skepsis når de stiller spørgsmålet. De har måske en frygt eller en ide om, at hypnose er sådan noget hvor man går ind og roder rundt i folks hoveder og “omprogrammerer” dem til ikke at kunne lide chokolade. 
Det er naturligvis ikke heeeelt sådan det hænger sammen. Og dog (måske med en let omformulering) er det faktisk lidt det, der sker :) 

Men her kommer der en uddybende forklaring, som jeg håber får dig til at tænke: “nåeh, jamen det er da meget logisk – det giver god mening”.

Forskel på psykoterapi og hypnose

Hvis jeg, som psykoterapeut, skulle arbejde med en klient der ønsker at opnå vægttab, ville det foregå over en lang periode med mange sessioner. Vi ville snakke dybdegående om mønstre, følelser, ønsker og mål. Vi ville klarlægge og afdække klientens overbevisninger om mad, om sig selv og om verden. Vi ville undersøge hvad der ligger til grund for adfærden, hvad der hidtil har hindret klienten i at opnå sine mål og vi ville arbejde frem mod nye mål. Det ville tage lang tid og mange sessioner. 

Sådan er det ikke med hypnose og hypnoterapi.

Med hypnose og hypnoterapi tager det ikke 10-20 sessioner om at nå frem til den indsigt og forandring som er så givende og livsforandrende for vores klienter.

Ofte er 2-4 sessioner nok. 

Her er hvorfor:

I hypnose-tilstanden kan du ændre dine gamle vaner og overbevisninger

Hypnose er en helt naturlig tilstand som vi mennesker går ind og ud af dagligt. Tænk det som en tilstand hvor hjernen eller sindet er særligt koncentreret eller fokuseret om noget. 
I denne tilstand er vi meget modtagelige for indlæring og for aflæring. Det er både indlæring og aflæring af gode og dårlige ting. Når klienterne sidder i stolen hos os, er det rigtig godt at vi kan hjælpe dem ind i denne tilstand, hvor vi let kan aflære uhensigtsmæssige vaner og overbevisninger de måtte have skab igennem livet. 

Men når klienten er 4, 7, 11 eller 16 år gammel, så er det ikke så hensigtsmæssigt at der bliver indlært og lagret negative følelser og overbevisninger, i denne naturlige hypnosetilstand som klienten ofte befinder sig i.

Denne uhensigtsmæssige lagring kan betyde et livslangt mønster skabt på fejlagtige overbevisninger. En typisk fejlagtig overbevisning, som de fleste af os nok kender, er følelsen af ikke at være god nok. Andre overbevisninger kan være:

  • man kan ikke stole på nogen
  • jeg skal spise mig stor og tyk for at beskytte mig selv mod overgreb eller for at give fremtidige afvisninger en årsag
  • jeg er ikke værd at elske.

Overbevisninger som disse ligger i din underbevidsthed og er hele dit sinds styreprogram. Og det er præcis DERFOR du ikke oplever, at have succes med dit vægttab, ved blot at beslutte det med dit bevidste sind. 

Dit bevidste sind kan kun opretholde 7-9 informationer ad gangen. Det er samtidig i dit bevidste sind din “kritiske faktor” sidder. Det er den mekanisme der beskytter dig mod unødig forandring og samtidig den del, der sammenligner ny information med ALT hvad du ved og har lært/erfaret indtil nu. Derfor vil din kritiske faktor typisk afvise den ide, at det nogensinde lykkes dig at tabe dig. For den har SÅ meget lagret i din underbevidsthed at sammenligne med i forvejen. SÅ mange gange at sammenligne med, hvor det ikke er lykkes for dig, hvor du har fejlet, hvor du har taget det hele på igen. Så den kritiske faktor vil automatisk afvise forslag om, at du vil lykkes med dit vægttab.

Det er præcist denne del af dit sind – denne kritiske faktor, som vi omgås i den hypnotiske og HELT naturlige tilstand af øget modtagelighed. 

Derfor er det, i hypnosetilstanden, let for dig at skabe din forandring. Du er modtagelig for ny indlæring og aflæring af det gamle shit :)

Forskning taler for

Faktisk har forskning vist, at succesraten med kognitiv adfærdsterapi øges med 70% hvis man tilfører hypnose:

  • “Rhue, Lynn, Kirsch 1995 viste i en metaanalyse at I 70% af tilfældene havde CBT (Kognitiv Adfærdsterapi)  større effekt, når man brugte hypnose som en integreret del.
  • Dr. Irving Kirsch et al., 1995:
    Forskerne konkluderede, at den gennemsnitlige patient, der modtog CBH (Kognitiv Adfærds Hypnoseterapi), viste større bedring end 70% af de klienter, der fik behandling uden hypnose”.

Også dansk forskning hjælper faget godt på vej. Senest har et forskningsprojekt af neuropsykolog Jonas Kristoffer Lindeløv, med mennekser med erhvervet hjerneskade bevist hypnosens effekt som fuldstændig mind-blowing sammenlignet med testgrupperne. 

Selvom dette er en meget kort og forenklet billedlig forklaring på, hvordan hypnose virker og hvorfor det kan hjælpe til hurtig forandring på den måde det gør, så håber jeg, at det giver mening for dig nu. 

Kort fortalt, så arbejder vi simpelthen direkte ind til roden i underbevidstheden og forbigår den kritiske faktor som har været dit styreprogram hele livet. 

/Louise Bohnstedt Weihrauch, Hypnoseterapi Vejle

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle