Hypnoseterapi mod vrede

Vrede er den følelse, der fortæller os, at der sker noget uretfærdigt. Samtidig er vrede også en af de mest misforståede og samtidig undertrykte føleser. Hvis man viser vrede, risikerer man ofte at blive sat i bås som “negativ”, “utilregnelig” eller enddog “farlig”. Vrede kan ovenikøbet få én til at gøre de mest forfærdelige ting. 

Alle følelser er gode følelser!

Hvorfor? Fordi de får os til at handle! 

Når vi mærker vrede, kan der være flere årsager til dette. 

  • Det første er vores perspektiv i forhold til, vores tro på hvad der er “rigtigt” og hvad der er “forkert” samt om tingene/livet er som det “bør” være. Hvis der er overensstemmelse mellem disse og det opleves som i balance, så oplever vi det som “fair”. Hvis ikke, så oplever vi det som “unfair” eller “uretfærdigt” og dette genererer vrede. 

  • Det andet perspektiv er direkte relateret til vores humør i øjeblikket. Lad os for eksempel sige, at vi har arbejdet meget hårdt for noget og det ikke helt bliver som planlagt. Vi er trætte og frustrerede. Ingenting i projektet lykkedes. Men ikke kun det, vi begynder måske også at tænke, at INTET i vores liv fungerer. Tanken der kommer er: “det er heller ikke retfærdigt”, især ikke når vi nu har kæmpet så meget for, at dette skulle lykkes. 

Så vrede afslører altså for os hvad vores egen holdning og opfattelse er, til hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Når vi oplever omgivelserne eller de ting der sker os eller mennesker omkring os, som uretfærdige, oplever vi vrede. 

Det gode er, at vrede motiverer os til at gøre noget ved tingene.

At arbejde med vrede

Hvis vreden kommer ud på en uhensigtsmæssig måde, kan vi komme til at gøre nogen ting ved andre eller ved os selv. 

Hvis vreden derimod bruges på en hensigtsmæssig måde, så søger vi derimod måder at gøre tingene retfærdige på igen. 

Sidst, og ikke mindst…. så afslører vrede også vores frygte. Faktisk, så kommer alle vores ubehagelige og ukomfortable følelser af følelsen angst. Når vi oplever vrede oplever vi også frygt over at den situation vi har anset som værende uretfærdig faktisk også kan skade os.

Her kan du læse hvordan Brian Stjernholm fra Vejle fik arbejdet med sin vrede og utålmodighed gennem hypnose og hypnoterapi


Hvad er vrede

Vredens grundlæggende formål: At sætte grænser, gøre uretfærdigt retfærdigt igen.

  • en naturlig reaktion på, at der er nogen eller noget, der skader eller truer os selv eller vores nærmeste. Vi bliver vrede, når nogen står i vejen og forhindrer os i at realisere mål, behov og værdier, der er vigtige og betydningsfulde for os, og som vi oplever helt legitime. Det kan fx være vores muligheder for at opnå noget, som vi oplever en stor lyst til, og føler os berettiget til. Eller når vi oplever en uønsket begivenhed, der kunne eller burde være undgået. Ydmygelse, uretfærdigheder og krænkelser kan gøre os vrede.
  • Kan være forbundet med oplevelsen af stor afmagt. Man er ”ude af den”, føler sig fastlåst, kan ikke se nogle løsninger og ved ikke, hvad man skal stille op.
  • Vrede er nok den følelse som vi oftest tror, (især kvinder) at vi ikke må have. Den kan opleves meget negativ både af den person, der oplever vreden, eller af den eller dem som vreden er rettet mod eller som overværer vreden. Den kan overvælde os, så vi enten bliver forskrækkede og forsøger at undertrykke den, eller udlever den, så vi måske kan komme til at overskride andres grænser, og gøre ting vi fortryder. Med efterfølgende skam og skyld over det, man fik sagt eller gjort i sin vrede.
  • Vrede kan også fastholde os. Det kan være svært at slippe vreden. At slippe den, kan opleves som om, man giver den anden ret eller selv indtager en ”lavere, mere sårbar position”. 
  • Vrede kan være en sekundær følelse / en overfladefølelse. Den kan komme som reaktion på frygt, tristhed eller skam, som er mere sårbare følelser.
  • Vrede får os til at mærke, at noget overskrider vores (eller andres) grænser, er uretfærdigt eller truer os eller nogen der er os nær.
  • Vrede kan hjælpe os med at handle og hjælpe os til følelsen af, at gøre noget uretfærdigt retfærdigt igen. Sætte vores grænser eller fjerne forhindringer, der hindrer os i realisering af vores mål, behov, ønsker eller værdier.

 

HYPNOSETERAPI VEJLE


V. Master Hypnotisør
Hypnoterapeut og Instruktør
Louise Bohnstedt Weihrauch
Modtog i 2016 og 2018 den internationale pris som “Årets Instruktør”.
Skriv dit navn, email og telefonnummer – så kontakter vi dig.
hypnoseterapi Vejle